PRAHA

UPOZORNĚNÍ !
Počínaje datem 11.1.2016 bude možné v České republice dražit jenom po doručení
vyplněného a podepsaného registračního formuláře,
včetně všeobecných podmínek veřejné soutěže o nejvhodnejší nabídku elektronické aukce GR8 Auctions
s úředně ověřenými podpisy

Uživatelé registrováni před tímto datem tak musí učinit do 1.2.2016.

* Před tiskem, zkontrolujte případně opravte Vaše údaje ve Vašem profilu


Registračný formulár

Prihlasovacie údaje :
* povinné
* povinné
Údaje o žiadateľovi (podľa OR alebo ŽL) :
* povinné
* povinné
* povinné iba firma
* povinné
* povinné
* povinné
* povinné
* povinné iba firma
* povinné
* povinné
* povinné v tvare 421XXXXXXXXX
Osoba zastupujúca spoločnosť - štatutárny orgán
(vypĺňa sa len v prípade právnických osôb) :
Adresa pre doručovanie pošty
(ak je odlišná od sídla žiadateľa) :
Kontaktná osoba :
 
  1. Žiadateľ berie na vedomie, že priebeh každého typu aukcie, ktorú GR8 organizuje, sa riadi vlastnými všeobecnými obchodnými podmienkami, ktoré sú zverejnené na internetových stránkach www.GR8auctions.sk.
  2. Žiadateľ si je vedomý skutočnosti, že v čase podania finančné ponuky na ponúkanú vec, sú jeho práva a povinnosti sú upravené všeobecnými obchodnými podmienkami platnými pre danú aukciu.
  3. Žiadateľ súhlasí s tým, že GR8 má právo nevytvoriť žiadateľovi užívateľský účet prípadne mu tento účet kedykoľvek zrušiť, a to aj bez udania dôvodu.
  4. Žiadateľ má právo kedykoľvek svoj ​​používateľský účet zrušiť prostredníctvom internetových stránok www.GR8auctions.sk alebo písomnou formou. Okamihom zrušenie užívateľského účtu zaniká právo žiadateľa obchodovať na aukciách organizovaných GR8.
  5. Žiadateľ je si vedomý svojej zodpovednosti za prípadné zneužitie jemu pridelených prihlasovacích údajov k užívateľskému účtu, ak oznámil tieto prihlasovacie údaje tretej osobe alebo jej umožnil k týmto údajom prístup.

Opište kontrolný kód CAPTCHA :

 
loading ...