PRAHA
Elektronická aukcia končí 1.12.2022 13:00 hod.

Elektronická aukcia bude ukončená vo štvrtok 1.12.2022 13:00 hod.

Po ukončení e-aukcie prebehne schvaľovanie leasingovou spoločnosťou. Potom budú dražitelia s najvyššou ponukou, do 5 dní informovaní e-mailom o schválení predaja.

AKTUÁLNY ČAS
26.11.2022 | 10:50:23 | Aktualizovať
PHOTO Aukčné
číslo
Značka a typ
Hyundai i30 Fastback 1.0 T-GDi Trikolor Komfort 6MT, Benzín 88 kW
1
Hyundai i30 Fastback 1.0 T-GDi Trikolor Komfort 6MT, Benzín 88 kW
2020 / 88kW / 88 739km / benzin
Hyundai i30 Fastback 1.0 T-GDi Trikolor Komfort 6MT, Benzín 88 kW
2
Hyundai i30 Fastback 1.0 T-GDi Trikolor Komfort 6MT, Benzín 88 kW
2020 / 88kW / 75 179km / benzin
Hyundai i30 Fastback 1.0 T-GDi Trikolor Komfort 6MT, Benzín 88 kW
3
Hyundai i30 Fastback 1.0 T-GDi Trikolor Komfort 6MT, Benzín 88 kW
202 / 88kW / 98 504km / benzin
Hyundai i30 Fastback 1.0 T-GDi Trikolor Komfort 6MT, Benzín 88 kW
4
Hyundai i30 Fastback 1.0 T-GDi Trikolor Komfort 6MT, Benzín 88 kW
2020 / 88kW / 56 080km / benzin
Hyundai i30 Fastback 1.0 T-GDi Trikolor Komfort 6MT, Benzín 88 kW
5
Hyundai i30 Fastback 1.0 T-GDi Trikolor Komfort 6MT, Benzín 88 kW
2020 / 88kW / 44 159km / benzin
Hyundai i30 Fastback 1.0 T-GDi Trikolor Komfort 6MT, Benzín 88 kW
6
Hyundai i30 Fastback 1.0 T-GDi Trikolor Komfort 6MT, Benzín 88 kW
2020 / 88kW / 99 261km / benzin
Hyundai i30 Fastback 1.0 T-GDi Trikolor Komfort 6MT, Benzín 88 kW
7
Hyundai i30 Fastback 1.0 T-GDi Trikolor Komfort 6MT, Benzín 88 kW
2020 / 88kW / 93 141km / benzin
Hyundai i30 Fastback 1.0 T-GDi Trikolor Komfort 6MT, Benzín 88 kW
8
Hyundai i30 Fastback 1.0 T-GDi Trikolor Komfort 6MT, Benzín 88 kW
2020 / 88kW / 47 441km / benzin
Hyundai i30 Fastback 1.0 T-GDi Trikolor Komfort 6MT, Benzín 88 kW
9
Hyundai i30 Fastback 1.0 T-GDi Trikolor Komfort 6MT, Benzín 88 kW
2020 / 88kW / 76 477km / benzin

Prístup do tejto aukcie majú všetci účastníci s autorizovanou registráciou. Podrobnosti k registrácii, ako aj k priebehu aukcie nájdete na týchto stránkach.
Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade podania ponuky v posledných 90 sekundách riadneho trvania aukcie,
bude aukcia daného vozidla predĺžená o ďaľších 90 sekúnd, s neobmedzený počtom opakovaní.
Minimálne prihodenie na každé vozidlo je 1 000,- Kč.

UPOZORNENIE
Na základe Zákona č.56/2001 Zb. o podmienkach prevádzky vozidiel na pozemných komunikáciách a jeho zmien platných od 1.1.2015
bude potrebné k Žiadosti o zápis zmeny vlastníka cestného vozidla podávanej treťou osobou predložiť písomnú plnú moc s úradne overeným podpisom
podľa § 6 ods. 6 tohto Zákona a zelenú kartu na nového vlastníka.

Náklady spojené s pristavením vozidla na evidenčnú kontrolu a zmenu vlastníka vozidla v technickom preukaze vo výške 2100,-Kč bez DPH
budú od dnešného dňa preúčtované výhercovi (internetovej) aukcie, resp. tomu s kým sa podpíše kúpna zmluva.


V prípade exportu vozidla mimo ČR bude tento poplatok účtovaný za vybavenie exportných značiek a to výške 2500,-Kč.