PRAHA
Elektronická aukcia končí 27.7.2021 13:00 hod.

Elektronická aukcia bude ukončená v utorok 27.7.2021 13:00 hod.

Po ukončení e-aukcie prebehne schvaľovanie leasingovou spoločnosťou. Potom budú dražitelia s najvyššou ponukou, do 5 dní informovaní e-mailom o schválení predaja.

AKTUÁLNY ČAS
25.07.2021 | 12:22:46 | Aktualizovať
PHOTO Aukčné
číslo
Značka a typ Aktuálna cena s DPH
Harvestor Rottne H14B 6WD - Stroj na zpracování klád
1
Harvestor Rottne H14B 6WD - Stroj na zpracování klád
/ kW / 12 103km /
456 000 Kč
(bez DPH ≈ 376 860 Kč)
 
 
Mercedes-Benz Atego 3 4x2 BM 967 hydraulická plošina - Automat, Diesel 155 kW
2
Mercedes-Benz Atego 3 4x2 BM 967 hydraulická plošina - Automat, Diesel 155 kW
2016 / 155kW / 57 408km / nafta
587 000 Kč
(bez DPH ≈ 485 124 Kč)
 
 
Mercedes-Benz Sprinter 519 CDI XL 21 míst, Diesel 140 kW
3
Mercedes-Benz Sprinter 519 CDI XL 21 míst, Diesel 140 kW
2016 / 140kW / 255 612km / nafta
404 000 Kč
(bez DPH ≈ 333 884 Kč)
 
 

Prístup do tejto aukcie majú všetci účastníci s autorizovanou registráciou. Podrobnosti k registrácii, ako aj k priebehu aukcie nájdete na týchto stránkach.
Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade podania ponuky v posledných 90 sekundách riadneho trvania aukcie,
bude aukcia daného vozidla predĺžená o ďaľších 90 sekúnd, s neobmedzený počtom opakovaní.
Minimálne prihodenie na každé vozidlo je 1 000,- Kč.

UPOZORNENIE
Na základe Zákona č.56/2001 Zb. o podmienkach prevádzky vozidiel na pozemných komunikáciách a jeho zmien platných od 1.1.2015
bude potrebné k Žiadosti o zápis zmeny vlastníka cestného vozidla podávanej treťou osobou predložiť písomnú plnú moc s úradne overeným podpisom
podľa § 6 ods. 6 tohto Zákona a zelenú kartu na nového vlastníka.

Náklady spojené s pristavením vozidla na evidenčnú kontrolu a zmenu vlastníka vozidla v technickom preukaze vo výške 2100,-Kč bez DPH
budú od dnešného dňa preúčtované výhercovi (internetovej) aukcie, resp. tomu s kým sa podpíše kúpna zmluva.


V prípade exportu vozidla mimo ČR bude tento poplatok účtovaný za vybavenie exportných značiek a to výške 2500,-Kč.