PRAHA
Elektronická aukcia končí 6.10.2020 13:00 hod.

Elektronická aukcia bude ukončená v utorok 6.10.2020 13:00 hod.

Po ukončení e-aukcie prebehne schvaľovanie leasingovou spoločnosťou. Potom budú dražitelia s najvyššou ponukou, do 5 dní informovaní e-mailom o schválení predaja.

AKTUÁLNY ČAS
01.10.2020 | 13:28:19 | Aktualizovať
PHOTO Aukčné
číslo
Značka a typ Aktuálna cena s DPH
Jungheinrich EJE 220
1
Jungheinrich EJE 220
2004 / kW / 7 487km /
7 000 Kč
≈279 €
(bez DPH ≈ 5 785 Kč)
 
 
Jungheinrich EJE 116
2
Jungheinrich EJE 116
2007 / kW / 9 200km /
7 000 Kč
≈279 €
(bez DPH ≈ 5 785 Kč)
 
 
Hakomatic B650/07 - mycí stroj
3
Hakomatic B650/07 - mycí stroj
2011 / kW / 3 442km /
5 000 Kč
≈199 €
(bez DPH ≈ 4 132 Kč)
 
 

Prístup do tejto aukcie majú všetci účastníci s autorizovanou registráciou. Podrobnosti k registrácii, ako aj k priebehu aukcie nájdete na týchto stránkach.
Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade podania ponuky v posledných 90 sekundách riadneho trvania aukcie,
bude aukcia daného vozidla predĺžená o ďaľších 90 sekúnd, s neobmedzený počtom opakovaní.
Minimálne prihodenie na každé vozidlo je 1 000,- Kč.

UPOZORNENIE
Na základe Zákona č.56/2001 Zb. o podmienkach prevádzky vozidiel na pozemných komunikáciách a jeho zmien platných od 1.1.2015
bude potrebné k Žiadosti o zápis zmeny vlastníka cestného vozidla podávanej treťou osobou predložiť písomnú plnú moc s úradne overeným podpisom
podľa § 6 ods. 6 tohto Zákona a zelenú kartu na nového vlastníka.

Náklady spojené s pristavením vozidla na evidenčnú kontrolu a zmenu vlastníka vozidla v technickom preukaze vo výške 2100,-Kč bez DPH
budú od dnešného dňa preúčtované výhercovi (internetovej) aukcie, resp. tomu s kým sa podpíše kúpna zmluva.


V prípade exportu vozidla mimo ČR bude tento poplatok účtovaný za vybavenie exportných značiek a to výške 2500,-Kč.