BUDAPEST
PRIEBEH A PRAVIDLÁ AUKCIE

PRIEBEH A PRAVIDLÁ | BUDAPEŠŤ

pdf Všeobecné podmienky elektronickej aukcie


Hogyan tájékozódhatok az eladásra váró járművekről ?

A gépjárművek elektronikus bemutatkozó adatlapjain, amelyek az aukcióra kínált gépkocsik műszaki paramétereit, fényképeit, egyéb dokumentumait tartalmazzák, az árverési sorszámmal valamint a kikiáltási árral együtt a GR8 auctions Kft. (a továbbiakban „GR8“) internetes honlapján, www.gr8auctions.hu, állnak rendelkezésre az „Autó Aukció” menüpontban. Ezt a menüpontot az árverés kezdete előtt 5 munkanappal nyitjuk meg.

Hol tekinthetem meg élőben a gépjárműveket ?

Az árverésre kínált gépjárművet az árverés résztvevői az adott gépjármű bemutatkozó adatlapján feltüntetett helyen és időpontban tekinthetik meg az árverésre bocsájtás és a licitzárás közti időszakban. A megtekintéssel kapcsolatban minden további részlet egyeztetése az árvereztető tulajdonossal vagy annak képviselőjével (adott esetben a GR8 auctions Kft.–vel) történik.

Hol és hogyan regisztrálhatok az árverésre ?

A regisztráció a GR8 auctions Kft. internetes honlapján (www.gr8auctions.hu) történik a regisztrációs formanyomtatvány kitöltésével és elektronikus úton történő elküldésével. A sikeres regisztrációt követően a Vevő visszaigazoló e-mailt kap felhasználónevének és belépési kódjának aktiválásáról. Ezt követően a látogatót az árverés regisztrált résztvevőjének tekintjük.

Hol és mikor zajlik maga az árverés ?

Az árverés a GR8 auctions Kft. honlapján (www.gr8auctions.hu) zajlik az árverésről szóló hirdetményben feltüntetett időtartamban.

Milyen módon zajlik az árverés és hogyan választják ki a legelőnyösebb ajánlatot az árverésen ?

Az árverés résztvevői az ajánlatukat az internetes árverés indulását követően azonnal megtehetik. A vételár minimális emelési összege 10.000,- forint. Egy adott árverési tételre az Árverési Vevők korlátlan számban és korlátlan alkalommal licitálhatnak a licit zárás időpontjáig. A licit zárás időpontja minden árverési tételnél megtekinthető, ugyanakkor az előzetesen megadott licit lezárási időpont nem tekinthető az árverési értékesítés tényleges lezárásának, mert automatikusan meghosszabbodik három perccel, amennyiben a megadott zárási idő lejárta előtti három percben újabb ajánlat érkezik.

A licit zárás időpontjában legmagasabb licitárat kínáló Vevő még nem "nyertes" abban az értelemben, hogy az adásvétel a licit lezárásával automatikusan még nem jön létre. Az adásvétel minden esetben akkor jön létre, amikor az Árvereztető elfogadja a legmagasabb licitajánlatot. Az "online" árverésen résztvevő és licitáló Vevő tudomásul veszi és elfogadja, hogy az Árvereztetőnek a licit lezárásától számított - a licit lezárásának napját is beleértve – 5 munkanap áll rendelkezésére a döntéshozatalra, egyúttal GR8 auctions Kft. vagy közvetlenül a Vevő értesítésére arról, hogy az adott árverési tételre adott legmagasabb licitárat elfogadja-e, vagy minden további következmény és kötelezettségvállalás nélkül visszautasítja azt.

Minimálár kikötése esetén, amennyiben a legmagasabb ajánlat érték ezt nem éri el, az adott eszköz árverése sikertelennek minősül.

Hogyan fizethetem ki a vételárat ?

Miután az Árvereztető nyilatkozik arról, hogy elfogadja az árverésen megajánlott legmagasabb vételárat, a regisztrált nyertes Vevő jogosult az adott gépjárműre adásvételi szerződést kötni. Az árverés nyertes Vevője köteles a teljes vételárat Árvereztető felé, míg a 30.000.-Ft + ÁFA összegű adminisztrációs díjat a GR8 auctions Kft. részére megfizetni, bankszámlára történő közvetlen befizetéssel vagy átutalási megbízással.

Hol és hogyan köthetem meg az adásvételi szerződést ?

A teljes vételár és az adminisztratív költség jóváírásai után az árverés nyertes Vevője az Árvereztető (vagy megbízottja a GR8 auctions Kft.) telephelyén kötik meg az adásvételi szerződést. Az adásvételi szerződést az árverés nyertes Vevőjének kell aláírnia. Amennyiben ez bármilyen okból nem lehetséges, a Vevő köteles az adásvételi szerződés aláírására más személyt meghatalmazni.

Hogyan vehetem át a járművet ?

Az árverés nyertes Vevője az adásvételi szerződés megkötése után az Árvereztető vagy az árverési adatlapon feltüntetett megbízottja telephelyén köteles a gépjárművet az ár jóváhagyását követő 5 munkanapon belül átvenni.

Hol kapom meg a forgalmi engedélyt ?

A forgalmi engedély, törzskönyv, egyéb okmányok az adásvételi szerződés megkötésekor kerülnek átadásra a Vevőnek. Kivételt képez néhány olyan jármű, amely nem rendelkezik forgalmi engedéllyel, vagy lejárt műszaki alkalmassága. Ezekhez a járművekhez a Vevő minden olyan okmányt kézhez kap, melyekkel az esetlegesen szükséges műszaki vizsgáztatás után a jármű a vevő nevére átírható.

FIGYELEM !