BRATISLAVA
Dražba sa uskutoční 

Pripravujeme nové vozidlá pre najbližšiu aukciu