BRATISLAVA
Elektronická aukcia končí 19.2.2019 13:30 hod.

Elektronická aukcia bude ukončená v utorok 19.2.2019 13:30 hod.

Po ukončení e-aukcie prebehne schvaľovanie leasingovou spoločnosťou. Potom budú dražitelia s najvyššou ponukou, do 5 dní informovaní e-mailom o schválení predaja.

AKTUÁLNY ČAS
18.02.2019 | 13:18:02 | Aktualizovať
PHOTO Aukčné
číslo
Značka a typ Aktuálna cena s DPH
Tatra T815
1
Tatra T815
1994 / 225kW / 344 915km / nafta
7 000 €
(bez DPH ≈ 5 833 €)
 
 
Seat Inca
2
Seat Inca
2000 / 47kW / 275 605km / nafta
50 €
(bez DPH ≈ 42 €)
 
 
Tatra T815
3
Tatra T815
1996 / 225kW / 45 546km / nafta
10 000 €
(bez DPH ≈ 8 333 €)
 
 

Prístup do tejto aukcie majú všetci účastníci s autorizovanou registráciou.

Dražitelia, ktorí sa už registrovali do aukcie v ČR, sa už nemusia znova registrovať, ich prihlasovacie údaje sú platné aj pre aukcie v SR.
Podrobnosti o registrácii, ako aj k priebehu aukcie nájdete na týchto stránkach.

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade podania ponuky v posledných 90 sekundách riadneho trvania aukcie,
bude aukcia daného vozidla predĺžená o ďaľších 90 sekúnd, s neobmedzený počtom opakovaní.
Minimálne prihodenie na každé vozidlo je 50 EUR.