PRAHA
ELJÁRÁS ÉS SZABÁLYOK

ÁLTALÁNOS FOLYAMATA | PRAGUE

pdf ONLINE AUKCIO ÁLTALÁNOS Folyamata
pdfAdásvételi szerződésminta


Harmonogram e-aukce

E-aukce začíná zveřejněním na stránkách www.GR8auctions.cz a končí ve stanovený den v určenou hodinu. Tento termín stanoví GR8 auctions a zveřejní ho na svých www stránkách a současně e-mailem rozešle pozvánky do e-aukce všem potenciálním účastníkům.

Jak získám informace o prodávaných vozidlech ?

Elektronické prezentační karty vozidel, které jsou určeny k prodeji formou e-aukce jsou k dispozici na internetových stránkách www.GR8auctions.cz společnosti GR8 auctions s.r.o v sekci nabídka vozidel. Tato nabídka je průběžně doplňována, před konáním e-aukce bude v sekci 'SEZNAM VOZIDEL V E-AUKCI' zveřejněn seznam vozidel pro aktuální e-aukci včetně pořadových čísel a vyvolávacích cen.

Jaký je původ nabízených vozidel ?

Většina vozidel pochází z řádně ukončených operativních leasingových smluv, předčasně ukončených smluv finančního leasingu a úvěru nebo firemních fleetů.

Kde a kdy si můžu vozidla prohlédnout ?

Nabízená vozidla si mají účastníci e-aukce možnost prohlédnout před konáním e-aukce. Lokace vozidla je uvedena v kartě vozidla.

Kde a jak se můžu zaregistrovat ?

Zaregistrovat se můžete prostřednictvím registračního formuláře, který je k dispozici na těchto stránkách. Po vyplnění registračního formuláře a při dodržení registračních podmínek aktivuje GR8 auctions účastníkovi přihlašovací údaje.

Co potřebuji k registraci ?

Vyplnit registrační formulář, a doručit ho na adresu GR8 auctions s.r.o., Zemědělská 108, 250 66 - ZDIBY, CZ, podepsaný včetně podepsaných všeobecných podmínek (úředně ověřeným podpisem).

Platím nějaké poplatky za registraci nebo účast na e-aukci?

Ne, za samotnou registraci ani účast na e-aukci žádný poplatek neplatíte. Kupující pak platí prodejní poplatek v předem stanovené výši. (Viz níže.)

Jak probíhá podávání nabídek na kupní cenu (bidování) ?

Přihlášení účastníci mají možnost podávat své návrhy na uzavření smlouvy v průběhu konání e-aukce formou podání nabídky na kupní cenu a to tak, že v seznamu vozidel nebo v kartě vozidla klikne do kolonky „Moje nabídka“, uvede výši své finanční nabídky (v Kč) a potvrdí ji tlačítkem „Potvrdit“. Dražitel může stejným způsobem učinit návrh na libovolný počet aktivních vozidel v e-aukci. Účastníkovi e-aukce se vždy zobrazuje informace, zda jeho nabídka je nejvyšší či nikoliv. V případe podání nabídky v poslední minutě před koncem e-aukce se e-aukce toho konkrétního vozidla prodlouží o 90 vteřin.

Robot

Podat nabídku na kupní cenu lze i v kolonce “můj robot” a to stejným způsobem. Robot nenavýší nabídku na uvedenou cenu okamžitě, ale postará se za Vás o to aby Vaše nabídka byla vždy nejvyšší až do Vámi stanovené částky.

Příklad :