PRAHA
e-Auction will take place 30.11.2022 14:00 
FLEETOVÁ AUKCE VOZIDEL

e-Auction will end on Wednesday 30.11.2022 14:00 

Highest bidder will be informed by e-mail after the auction.

CURRENT TIME
26.11.2022 | 09:57:22 | Refresh
PHOTO Auction
No.
Brand and type
BMW 216d Gran Tourer - Automat, Diesel 85 kW
1
BMW 216d Gran Tourer - Automat, Diesel 85 kW
2022 / 85kW / 10 000km / nafta

Access to this auction is only for participants with an authorized registration. More details about auction and registration you can find on this web.
Please note that in case of bid at the last 90sec. the proper duration of the auction,
the auction will be extended by car 90 sec.
The minimum bid for each vehicle is 1000 CZK.

WARNING
Na základe Zákona č.56/2001 Zb. o podmienkach prevádzky vozidiel na pozemných komunikáciách a jeho zmien platných od 1.1.2015
bude potrebné k Žiadosti o zápis zmeny vlastníka cestného vozidla podávanej treťou osobou predložiť písomnú plnú moc s úradne overeným podpisom
podľa § 6 ods. 6 tohto Zákona a zelenú kartu na nového vlastníka.

Náklady spojené s pristavením vozidla na evidenčnú kontrolu a zmenu vlastníka vozidla v technickom preukaze vo výške 2100,-Kč bez DPH
budú od dnešného dňa preúčtované výhercovi (internetovej) aukcie, resp. tomu s kým sa podpíše kúpna zmluva.


V prípade exportu vozidla mimo ČR bude tento poplatok účtovaný za vybavenie exportných značiek a to výške 2500,-Kč.