BRATISLAVA

UPOZORNĚNÍ !
Počínaje datem 11.1.2016 bude možné v České republice dražit jenom po doručení
vyplněného a podepsaného registračního formuláře,
včetně všeobecných podmínek veřejné soutěže o nejvhodnejší nabídku elektronické aukce GR8 Auctions
s úředně ověřenými podpisy

Uživatelé registrováni před tímto datem tak musí učinit do 1.2.2016.

* Před tiskem, zkontrolujte případně opravte Vaše údaje ve Vašem profilu


Registrační formulář

Přihlašovací údaje :
* povinné
* povinné
Údaje o žadateli (podle OR nebo ŽL) :
* povinné
* povinné
* povinné pouze firma
* povinné
* povinné
* povinné
* povinné
* povinné pouze firma
* povinné
* povinné
* povinné ve tvaru 420XXXXXXXXX
Osoba zastupující společnost - statutární orgán
(vyplňuje se pouze u právnických osob) :
Adresa pro doručování pošty
(je-li odlišná od sídla žadatele) :
Kontaktní osoba :
 
  1. Žadatel bere na vědomí, že průběh každého typu aukce, kterou GR8 pořádá, se řídí vlastními všeobecnými obchodními podmínkami, které jsou zveřejněny na internetových stránkách www.GR8auctions.cz.
  2. Žadatel si je vědom skutečnosti, že v okamžiku podání finanční nabídky na nabízenou věc, jsou jeho práva a povinnosti upraveny všeobecnými obchodními podmínkami platnými pro danou aukci.
  3. Žadatel souhlasí s tím, že GR8 má právo nevytvořit žadateli uživatelský účet případně mu tento účet kdykoliv zrušit, a to i bez udání důvodu.
  4. Žadatel má právo kdykoliv svůj uživatelský účet zrušit prostřednictvím internetových stránek www.GR8auctions.cz nebo písemnou formou. Okamžikem zrušení uživatelského účtu zaniká právo žadatele obchodovat na aukcích pořádaných GR8.
  5. Žadatel je si vědom své odpovědnosti za případné zneužití jemu přidělených přihlašovacích údajů k uživatelskému účtu, pokud sdělil tyto přihlašovací údaje třetí osobě nebo jí umožnil k těmto údajům přístup.

Opište kontrolní kód CAPTCHA :

 
loading ...